Voorwaarden

Algemene Voorwaarden per 24 september 2020

Deze algemene voorwaarden gelden voor de ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers en de deelnemers aan haar activiteiten.
 De overeenkomst heeft betrekking op de trainingen, workshops en individuele begeleiding die vermeld staan op de website www.theartistsway.info

Aanmelding en plaatsing
De ontvangst van de betaling bij de Artist’s Way Amsterdam/ Frederike Dekkers geldt als inschrijving.
De bevestiging van de betaling is het bewijs van deelname.
 Toewijzing van een plaats gaat op volgorde van binnenkomst van betaling, tot het maximum aantal deelnemers bereikt is.
 De Artist’s Way Amsterdam/ Frederike Dekkers bepaalt het maximaal aantal deelnemers per activiteit. Wanneer het maximum aantal deelnemers voor een training of activiteit is bereikt, worden er geen deelnemers meer toegelaten.

Prijzen
Alle prijzen staan vermeld op de website www.theartistsway.info. De prijzen van workshops, trainingen en andere activiteiten zijn (tenzij anders vermeld) inclusief 21% btw. Als een training of workshop wordt vergoed door je werkgever geldt ander tarief,  en dan exclusief BTW.
 Bij het reserveren van een training of workshop is de prijs, vermeld op de website op het moment van betalen via IDEAL, bepalend. Herkenbare fouten zijn uitgezonderd.

Wijze van betaling
Betaling geschiedt door middel van IDEAL, direct bij de inschrijving voor de training, workshop of ander evenement. Betaling in termijnen is alleen mogelijk in overleg. Via e-mail ontvangt u een factuur voor uw eigen administratie. (als u een papieren versie wilt, kunt u daarom vragen)

Annulering van de aanmelding door de deelnemer
U heeft het recht om binnen 14 dagen na betaling de aanmelding kosteloos te annuleren. Alle data van de trainingen en workshops zijn ruim van tevoren bekend. Mocht u verhinderd zijn, dan is het vaak mogelijk om, in overleg, een gemiste les in te halen in een andere groep, mits u zich voorafgaand aan de les heeft afgemeld. Verzuim of voortijdige beëindiging door de deelnemer geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Restitutieregeling
Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus/workshop en bent u de Artist’s Way Amsterdam/ Frederike Dekkers het volledige cursusgeld verschuldigd.
 U hebt het recht om binnen 14 dagen na aanmelding uw inschrijving kosteloos te annuleren

Na deze 14 dagen geldt het volgende:
Bij annulering door u als deelnemer van de activiteit tot zes weken voor aanvang, vindt teruggave van het betaalde bedrag plaats, met inhouding van € 50,- administratiekosten.

Bij annulering door u als deelnemer van de activiteit zes weken voor aanvang of nog later, blijft het gehele bedrag verschuldigd. Als uw plek kan worden opgevuld door een andere deelnemer, bent u alleen € 50,- administratiekosten verschuldigd.

Als de training eenmaal is begonnen, dan vervalt voor de deelnemer die de training staakt of onderbreekt, het recht op terugbetaling van het niet genoten trainingsdeel.

Indien u door overmacht de training moet afbreken, is het soms mogelijk de training op een ander tijdstip opnieuw volgen met 50 % korting. Dit kan alleen na overleg en als er voldoende plaats is.
Een verzoek tot teruggave van de reeds betaalde workshop- of trainingsbijdrage moet schriftelijk, met opgaaf van redenen, worden ingediend bij. Dit moet zowel per brief als per mail.
Schriftelijk Frederike Dekkers Brederodestraat 91-1 1054 VC Amsterdam Per mail: frederike@theartstsway.info

Annulering door de ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers
Bij onvoldoende belangstelling heeft de ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers het recht om de training, workshop te annuleren. De ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers zal, waar mogelijk, ingeschreven deelnemers tijdig berichten. Binnen 14 dagen na dagtekening wordt het betaalde bedrag op de rekening teruggestort.
De ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers heeft tevens het recht bij onvoorziene omstandigheden tussentijds de cursusplek, de cursusdata en/of -tijdstippen te wijzigen. Hierbij zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de belangen van de deelnemers. Wanneer er lessen uitvallen, heeft de ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers geen andere verplichting dan het organiseren van inhaal- c.q. vervangingslessen.

Aanvullende voorwaarden in verband met van Covid-19

Als een training door ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers moet worden geannuleerd wegens lockdown voorschriften van de overheid, zal de training worden aangeboden in een online omgeving.

Als een Artist’s Way weekend door ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers moet worden geannuleerd wegens lockdown voorschriften van de overheid, dan zal het betaalde bedrag worden terug gestort. In sommige gevallen kunnen deelnemers  kiezen om het weekend op een later tijdstip te volgen. Dit wordt per weekend bekeken.

Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde gezondheidsklachten, wordt verzocht dit direct te melden en kan niet deelnemen aan Artist’sWay trainingen of trainingsweekends. De gemiste bijeenkomsten van een training kunnen soms in overleg worden ingehaald als er ruimte is in een andere groep, nu of in de toekomst.

Als u door corona gerelateerde gezondheidsklachten niet kunt deelnemen aan een Artist’s Way trainingsweekend, wordt er eerst gekeken of iemand van de wachtlijst uw plek kan innemen. Als dat lukt vindt teruggave van het betaalde bedrag plaats, met inhouding van € 50,- administratiekosten. Als uw plek niet kan worden opgevuld door iemand anders, heeft u recht op restitutie van 20% van het betaalde bedrag.

De ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers zorgt voor ruimte waarin iedereen anderhalve meter afstand kan houden.

Aansprakelijkheid
De ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens door de ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers georganiseerde activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

Gegevensbeheer
Alle persoonsgegevens die wij van onze deelnemers ontvangen, worden door de ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers opgeslagen in een klantenbestand. de ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers verwerkt deze gegevens om deelnemers te informeren over hun training/workshop. De ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal gegevens niet zonder toestemming verstrekken aan derden.

Overige voorwaarden
Alle door de ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van type-, zet- en drukfouten. Data en prijzen kunnen na publicatie door de ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers worden aangepast

Kvk nummer: 34322829 BTW Nr.: NL 1582.94.245.B01  

Copyright © 2020 de ‘Artist’s Way Amsterdam’/ Frederike Dekkers |